Karta Warszawiaka

Karta Warszawiaka

Jak wyrobić Kartę warszawiaka lub Kartę młodego warszawiaka

Zachęcamy Cię do bezpłatnego wyrobienia Karty warszawiaka lub Karty młodego warszawiaka. Przyjdź do dowolnego Punktu Obsługi Pasażerów Zarządu Transportu Miejskiego (POP ZTM) np. na stacjach metra lub Wydziału Obsługi Mieszkańców w urzędach dzielnic (WOM).
 
Jeżeli posiadasz nośnik:
1. Złóż wypełniony wniosek, okaż wymagane dokumenty (szczegóły na stronie internetowej ZTM) i udostępnij nośnik.
2. Odbierz od razu swoją kartę z wgranym e-hologramem Karty warszawiaka lub Karty młodego warszawiaka.
Jeżeli nie posiadasz nośnika:
1. Złóż wypełniony wniosek, okaż wymagane dokumenty (szczegóły na stronie internetowej ZTM) i udostępnij aktualną fotografię.
2. W POP ZTM odbierz kartę od ręki. W WOM przyjdź po odbiór w wyznaczonym terminie.
 
Potrzebne dokumenty:
– wniosek, wypełniony i podpisany przez pełnoletnie osoby. Wnioski dostępne są w POP ZTM, WOM lub na stronie internetowej ZTM;
– dokumenty potwierdzające rozliczenie PIT w Warszawie:
* pierwsza strona PIT-u za poprzedni rok ze stemplem warszawskiego urzędu skarbowego,
* urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu, zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO,
* zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie rozliczenia PIT za poprzedni rok;
– dokument potwierdzający tożsamość;
– dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa, w przypadku gdy rodzic składa wniosek o karty dla dzieci (np. akt urodzenia dziecka);
– spersonalizowany nośnik akceptowany przez ZTM (jeśli go nie posiadasz, weź ze sobą aktualne zdjęcie).
 
Czas oczekiwania: od ręki lub maksymalnie do 30 dni, gdy nie masz nośnika i składasz wniosek w WOM. Pierwsza karta miejska (WKM) wydawana jest bezpłatnie. Wydanie duplikatu, gdy np. zniszczysz lub zgubisz kartę, jest odpłatne (szczegóły na stronie www.ztm.waw.pl). Wgranie uprawnień Karty warszawiaka lub Karty młodego warszawiaka jest bezpłatne.