Karta

Karta

Jak otrzymać Kartę Młodego Warszawiaka?

KARTA MŁODEGO WARSZAWIAKA

 

CO TO JEST KARTA MŁODEGO WARSZAWIAKA?

Karta Młodego Warszawiaka to spersonalizowana karta zbliżeniowa lub inna karta wprowadzona lub zaakceptowana przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie wraz z naniesionym hologramem „Karta Młodego Warszawiaka”.

 

CO NALEŻY ZROBIĆ JEŻELI NIE POSIADA SIĘ SPERSONALIZOWANEJ KARTY MIEJSKIEJ?

W przypadku nieposiadania przez Pasażera spersonalizowanej KMW lub innej karty wprowadzonej lub zaakceptowanej przez ZTM ani innego, zaakceptowanego przez ZTM nośnika należy  złożyć wniosek o wydanie karty oraz hologramu. W takim przypadku polecamy złożenie wniosku przez Internet.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA OTRZYMAĆ KARTĘ MŁODEGO WARSZAWIAKA/KARTĘ WARSZAWIAKA?

Otrzymanie hologramu lub karty to tylko trzy proste kroki:
1.Wypełnij wniosek na srtronie http://www.ztm.waw.pl/?c=618&l=1 lub wybierz i wypełnij wzor wniosku w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM (POP) lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców (WOM)
-niebieski - dla rodziny,
-pomarańczowy - dla rodziny z trójka dzieci.
2.Jeśli nie złożyłeś wniosku na stronie www.ztm.waw.pl, wyślij do ZTM podpisany wniosek pocztą lub dostarcz osobiście do POP lub WOM.
3. Odbierz kartę lub hologram w miejscu, które wskazałeś we wniosku. O terminie odbioru poinformujemy Cię mailem.

Pamiętaj! Weź ze sobą zdjęcie i wymagane dokumenty.

Wniosek dla dziecka lub studenta składa jego rodzić lub opiekun prawny.

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO OTRZYMANIA KARTY MŁODEGO WARSZAWIAKA/KARTY WARSZAWIAKA
1. wniosek podpisany przez wszystkie pełnoletnie osoby - także jeśli wysłałeś go przez Internet,
2.dokumenty potwierdzajace rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w Warszawie,
3.dokument tożsamości ze zdjęciem (np dowód osobisty,prawo jazdy),
4.dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa (np. akty urodzenia),
5.wszystkie karty WKM (lub inne będące nośnikami biletów) - jeśli je posiadasz,
6.dokument potwierdzający nadanie numeru NIP - dotyczy tylko obcokrajowców.

 

DO CZEGO UPRAWNIA KARTA MŁODEGO WARSZAWIAKA?
Posiadacze KMW będą mogli korzystać z tańszych biletów komunikacji miejskiej. Dla posiadaczy kart dostępne będą również preferencje i ulgi w licznych instytucjach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i wielu innych.

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE POTWIERDZONE ZOSTAJE NABYCIE UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA Z PREFERENCJI I ULG W RAMACH PROGRAMU „WARSZAWSKA KARTA RODZINY”? 

Potwierdzenie uprawnień w kasie placówki do korzystania z preferencji i ulg przewidzianych w ramach Programu nastąpi poprzez okazanie spersonalizowanej karty zbliżeniowej lub innej karty wprowadzonej lub zaakceptowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie wraz z naniesionym hologramem „Karta Młodego Warszawiaka”.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z KARTY MŁODEGO WARSZAWIAKA?

  • dzieci i młodzież do 21 roku życia, zamieszkałe na terenie Miasta, jeżeli ich rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny, który samotnie je wychowuje, rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Miasta, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód;
  • dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku, przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Miasto albo na zlecenie Miasta, w rodzinnym domu dziecka zorganizowanym przez Miasto oraz w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Miasta, a także dzieci własne prowadzących te rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze oraz osoby opuszczające, po osiągnięciu pełnoletniości, wskazane wyżej formy pieczy zastępczej
  • studenci do ukończenia 26 roku życia zamieszkali na terenie Miasta rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Miasta, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód, oraz studenci których rodzice albo rodzic, który samotnie je wychowuje, rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Miasta, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód.