Karta Warszawiaka

Karta Warszawiaka

e-hologram = uprawnienia

Czym jest e-hologram?
E-hologram jest elektronicznym zapisem uprawnień na spersonalizowanym nośniku zaakceptowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego np. karta miejska, karta ucznia czy elektroniczna legitymacja studencka. Uprawnia do korzystania ze zniżek dostępnych w katalogu ofert. 
 
Jak wgrać e-hologram?
Mieszkańcy Warszawyktórzy dokonali rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018 i korzystają już z Karty warszawiaka/ Karty młodego warszawiaka, mają możliwość przedłużenia uprawnień na kolejny okres w:
wybranych biletomatach – opcja dla osób, które mają wgrany e-hologram ważny do 30.09.2019. Wystarczy włożyć kartę do kieszeni biletomatu, wybrać z menu opcję "przedłuż e-hologram" i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
- Punktach Obsługi Pasażerów (POP ZTM) i Wydziałach Obsługi Mieszkańców (WOM) – dla osób, które nie posiadają wgranego e-hologramu oraz rodzin z trójką dzieci i wielodzietnych.
E-hologram wgrany w 2019 r będzie ważny do 30 września 2020 r.
Uwaga! Jeśli wgrałeś e-hologram, nie usuwaj naklejki w formie hologramu.
 
Regulamin e-hologramu dostępny jest w POP ZTM, WOM oraz na stronie www.ztm.waw.pl