Karta Warszawiaka

Karta Warszawiaka

Posiadasz Kartę warszawianki lub Kartę warszawiaka? Masz ułatwiony...

opublikowany: 05 marca 2021 15:37, abalcerak

Posiadasz Kartę warszawianki lub Kartę warszawiaka? Masz ułatwiony dostęp do miejskich usług.

 
Dodatkowe punkty przy rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych
Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka uczestniczącego w rekrutacji do przedszkola lub szkoły podstawowej, mieszkasz w Warszawie i tu rozliczasz podatek PIT, skorzystaj z dodatkowych punktów. W rekrutacji przedszkolnej za kryterium podatkowe kandydat otrzymuje 64 punkty. Przy rekrutacji do klas pierwszych  jest to dodatkowe 2 punkty. Zamiast poświadczenia PIT wystarczy okazać swoją aktywną kartę w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru i podać jej jedenastocyfrowy numer.
Więcej informacji o rekrutacji: http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja  
 
Bilet Warszawiaka i Młodego Warszawiaka
Posiadacze kart mogą również korzystać z tańszych biletów komunikacji miejskiej, które są ważne w 1. oraz 2. strefie biletowej Warszawskiego Transportu Publicznego.
Uprawnienie zapisane jest elektronicznie, jako e-hologram, na imiennej karcie zbliżeniowej.
Osoby korzystające z karty, mają możliwość przedłużenia uprawnienia do 30 września na kolejny okres w następujący sposób:
·        w wybranych biletomatach – opcja dla osób, które mają już wgrany e-hologram,
·        w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM i Wydziałach Obsługi Mieszkańców – dla osób, które nie posiadają wgranego e-hologramu lub jego ważność się skończyła.
Szczegółowe informacje na: https://www.wtp.waw.pl/warszawska-karta-miejska/bilet-warszawiaka/
Ceny i rodzaje biletów znajdziesz: https://www.wtp.waw.pl/ceny-i-rodzaje-biletow/bilety-dlugookresowe/  
 
Zabiegi dla zwierząt
Właściciele psów i kotów posiadający karty mogą skorzystać z możliwości wykonania bezpłatnych zabiegów sterylizacji/kastracji swoich zwierząt.
Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez m.st. Warszawa jest:
·        posiadanie ważności uprawień (e-hologramu) i okazanie Karty warszawianki/Karty warszawiaka lub Karty młodej warszawianki/Karty młodego warszawiaka w wybranym gabinecie (dot. osób pełnoletnich),
·        okazanie dowodu tożsamości,
·        okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota),
·        wypełnienie w dwóch egzemplarzach przez właściciela zwierzęcia wniosku o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota. Formularze dostępne są w zakładach leczniczych,
·        ukończenie przez zwierzę 6 miesiąca życia,
·        to, aby pies i kot był oznakowany elektronicznie (zaczipowany),
·        ponadto w przypadku psów - wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.
Więcej informacji o zabiegach: https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/akcja-sterylizacji-ps-w-i-kot-w